Članovi smo Udruge računovodstvenih radnika Primorsko goranske županije od 01.03.2002. Za naplatu naših usluga koristimo jedinstveni cjenik.

Ovdje možete preuzeti cjenik naših usluga.