USLUGE

Financijske
usluge

Izrada feasibility studije

Feasibility studija (studija isplativosti ulaganja) je elaborat koji investitoru odgovara na pitanje ako je određeni projekt tržišno-financijski isplativ.

Izrada feasibility studije

Feasibility studija (studija isplativosti ulaganja) je elaborat koji investitoru odgovara na pitanje ako je određeni projekt tržišno-financijski isplativ.

Studija isplativosti izrađuje se prije izrade investicijske studije te pokriva tri ključna aspekta:

1. tržišni aspekt:
 • postoji li potražnja za proizvodima ili uslugama koje želite proizvoditi ili davati
 • Koliko bi iznosio Vaš tržišni udio?
2. tehnički, tehnološki i organizacijski aspekt:
 • kakve proizvodne pogone, sirovine, organizaciju i ljude trebate za proizvodnju, odnosno pružanje usluga?
3. financijski aspekt:
 • na temelju utvrđenog tržišnog udjela i tehničko-tehnološko-organizacijskih aspekata slijedi financijska projekcija koja će pokazati isplativost projekta

U feasibility studiji naći ćete odgovor na pitanje otpornosti projekta na tržišne, cjenovne i promjene u potražnji za određenim proizvodom ili uslugom, te granicu isplativosti ulaganja.

Financijski kontroling

Kontroling je stručna pomoć menadžmentu. On pomaže poduzećima u podizanju produktivnosti, efikasnost i efektivnost poslovanja, a time i sposobnosti prilagođavanja promjenama koje se događaju unutar i izvan kompanije.

Financijski kontroling

Kontroling je stručna pomoć menadžmentu. On pomaže poduzećima u podizanju produktivnosti, efikasnost i efektivnost poslovanja, a time i sposobnosti prilagođavanja promjenama koje se događaju unutar i izvan kompanije.

Kontroling je fokusiran na ulaganja i koristi od njih, pa tako mora jasno detektirati koji dijelovi poduzeća ili organizacije zarađuju novac, a koji ga troše bez željenih efekata.

Uloga kontrolinga je povezivanje menadžmenta, organizacije, računovodstva, financija uz pomoć informatičke potpore u zaokruženu cjelinu kako bi se dobila velika slika poslovanja poduzeća. Također, uloga kontrolinga je povezivanje strateškog i operativnog, izrada sustava planiranja i izvještavanja i fokusiranje na budućnost.

Financijski kontroling jedan je od prvih i najvažnijih segmenata kontrolinga koji pomaže menadžmentu da razumije najvažnije financijske veličine.

Revizija poslovanja i due diligence

Revizija poslovanja opisuje se kao ‘sistematski uvid u aktivnosti neke Organizacije (ili njihov određeni dio) u odnosu na određene ciljeve u svrhu ocjene poslovanja, utvrđivanja mogućnosti poboljšanja i davanja preporuka za unapređenje daljnjih aktivnosti’.

Revizija poslovanja sastoji se od uvida u računalni računovodstveni sustav društva, ocjene njegove učinkovitosti i pouzdanosti te preporuka za poboljšanje sustava.

Revizija poslovanja i due diligence

Revizija poslovanja opisuje se kao ‘sistematski uvid u aktivnosti neke Organizacije (ili njihov određeni dio) u odnosu na određene ciljeve u svrhu ocjene poslovanja, utvrđivanja mogućnosti poboljšanja i davanja preporuka za unapređenje daljnjih aktivnosti’.

Revizija poslovanja sastoji se od uvida u računalni računovodstveni sustav društva, ocjene njegove učinkovitosti i pouzdanosti te preporuka za poboljšanje sustava.

Due diligence

Due diligence je proces u kojem zainteresirana strana (npr. potencijalni kupac tvrtke) provjerava relevantne pojedinosti iz poslovanja kako bi se identificirali rizici i na temelju toga analiziralo moguće načine minimiziranja eventualnog negativnog utjecaja tih rizika.

Razumni investitor će težiti maksimalnom reduciranju rizika, ali ne nužno i njegovoj potpunoj eliminaciji (jer je to u praksi teško izvedivo odnosno iznimno skupo).

Poslovno savjetovanje

Na prvom mjestu nam je pružanje adekvatnog i kvalitetnog savjeta u vezi vašeg poslovanja, financijskih mogućnosti i ulaganja.
 • Savjetovanje pri odlučivanju o pravnom obliku registracije djelatnosti, ulasku u sustav poreza na dodanu vrijednost, odabiru metode obračuna poreza na dobit /dohodak / PDV-a.
 • Savjetovanje pri donošenju poslovnih odluka, a koje iziskuje opširnije razmatranje financijskih i poreznih posljedica, te procjenu rizika kod donošenja određene poslovne odluke
 • Savjetovanje / izrada financijske projekcije pri odlučivanju o promjeni načina oporezivanja
 • Izrada i dostava službenog upita poreznoj upravi i / ili porezno računovodstvenim konzultantima, temeljem kojeg se dobiva pisano mišljenje porezne uprave o spornim pitanjima tj. smjernice za postupanje u poslovanju
 • financijsko savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Na prvom mjestu nam je pružanje adekvatnog i kvalitetnog savjeta u vezi vašeg poslovanja, financijskih mogućnosti i ulaganja.
 • Savjetovanje pri odlučivanju o pravnom obliku registracije djelatnosti, ulasku u sustav poreza na dodanu vrijednost, odabiru metode obračuna poreza na dobit /dohodak / PDV-a.
 • Savjetovanje pri donošenju poslovnih odluka, a koje iziskuje opširnije razmatranje financijskih i poreznih posljedica, te procjenu rizika kod donošenja određene poslovne odluke
 • Savjetovanje / izrada financijske projekcije pri odlučivanju o promjeni načina oporezivanja
 • Izrada i dostava službenog upita poreznoj upravi i / ili porezno računovodstvenim konzultantima, temeljem kojeg se dobiva pisano mišljenje porezne uprave o spornim pitanjima tj. smjernice za postupanje u poslovanju
 • financijsko savjetovanje

Zatražite informativnu ponudu ili sastanak

Kontaktirajte nas u vezi konkretne ponude skrojene po mjeri vaše tvrtke ili dogovorite sastanak online ili uživo.

Zatražite informativnu ponudu ili sastanak

Kontaktirajte nas u vezi konkretne ponude skrojene po mjeri vaše tvrtke ili dogovorite sastanak online ili uživo.