USLUGE

Računovodstvene uslugeza male i srednje poduzetnike

Poslujemo sa klijentima raznih profila, poduzetnicima (d.o.o., j.d.o.o.), obrtnicima, odvjetnicima, udrugama te nerezidentnima na području cijele Hrvatske.
Posebnu pažnju pruža se "poduzetnicima na početku" kako bi se lakše prilagodili svijetu poduzetništva i tržištu.

Naše računovodstvene usluge uključuju podršku našeg tima i savjete o pravnim i poreznim odrednicama vašeg poslovanja te predloške dokumenata koji su vam potrebni u poslovanju.

Naše računovodstvene usluge uključuju podršku našeg tima i savjete o pravnim i poreznim odrednicama vašeg poslovanja te predloške dokumenata koji su vam potrebni u poslovanju.

Naš tim - računovodstvene usluge - Sportbiro

EBA - Document Management System

Moderni alati upravljanja i dostave dokumenata u elektroničkom poput EBA (Document Management System) omogućuju nam efikasnu suradnju i bez osobnog dolaska te omogućuju korištenje naših računovodstvenih usluga neovisno o vašoj lokaciji.

EBA - Document Management System

Moderni alati upravljanja i dostave dokumenata u elektroničkom poput EBA (Document Management System) omogućuju nam efikasnu suradnju i bez osobnog dolaska te omogućuju korištenje naših računovodstvenih usluga neovisno o vašoj lokaciji.
 • Inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog plana.
 • Knjiženje poslovnih događaja u dnevnik knjiženja i glavnu knjigu.
 • Vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, dugotrajne imovine i sitnog inventara.
 • Knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u.
 • Financijsko vrednovanje kretanja zaliha robe, repromaterijala i gotovih proizvoda.
 • Dostava dokumenata.
 • Izrada skladišnih dokumenata.
 • Vođenje blagajničkog poslovanja.
 • Priprema naloga za plaćanje ulaznih računa.
 • Skeniranje dokumenata.
 • Stalno praćenje zakonskih promjena.
 • Prijava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 • Vođenje propisanih evidencija plaća.
 • Pohrana ugovora o radu zbog očuvanja tajnosti podataka.
 • Izrada mjesečnih obračuna plaća zaposlenika.
 • Obračun refundacija za bolovanja.
 • Obračun honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima.
 • Obračun putnih naloga.
 • Izrada poreznih i statističkih izvještaja o isplatama plaća i drugih primitaka.
 • Mjesečne analize financijskog knjigovodstva s ciljem kontrole cjelovitosti obuhvata poslovnih događaja koja osigurava točnost računovodstvenih izvještaja.
 • Izrada mjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance i ključnih pokazatelja uspješnosti specifičnih za svakog poduzetnika.
 • Sastanak s poduzetnikom na kojem se prezentira mjesečni izvještaj i analizira poslovanje.
 • Sve obveze izvještavanja prema državi koje proizlaze iz zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i dodanu vrijednost.
 • Sastavljanje mjesečnih i godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenih i vanjskih suradnika.
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost i podnošenje svih dijelova PDV prijave.
 • Izrada godišnje prijave poreza na dobit i godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu.
 • Inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog plana.
 • Knjiženje poslovnih događaja u dnevnik knjiženja i glavnu knjigu.
 • Vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, dugotrajne imovine i sitnog inventara.
 • Knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u.
 • Financijsko vrednovanje kretanja zaliha robe, repromaterijala i gotovih proizvoda.
 • Dostava dokumenata.
 • Izrada skladišnih dokumenata.
 • Vođenje blagajničkog poslovanja.
 • Priprema naloga za plaćanje ulaznih računa.
 • Skeniranje dokumenata.
 • Stalno praćenje zakonskih promjena.
 • Prijava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 • Vođenje propisanih evidencija plaća.
 • Pohrana ugovora o radu zbog očuvanja tajnosti podataka.
 • Izrada mjesečnih obračuna plaća zaposlenika.
 • Obračun refundacija za bolovanja.
 • Obračun honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima.
 • Obračun putnih naloga.
 • Izrada poreznih i statističkih izvještaja o isplatama plaća i drugih primitaka.
 • Mjesečne analize financijskog knjigovodstva s ciljem kontrole cjelovitosti obuhvata poslovnih događaja koja osigurava točnost računovodstvenih izvještaja.
 • Izrada mjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance i ključnih pokazatelja uspješnosti specifičnih za svakog poduzetnika.
 • Sastanak s poduzetnikom na kojem se prezentira mjesečni izvještaj i analizira poslovanje.
 • Sve obveze izvještavanja prema državi koje proizlaze iz zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i dodanu vrijednost.
 • Sastavljanje mjesečnih i godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenih i vanjskih suradnika.
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost i podnošenje svih dijelova PDV prijave.
 • Izrada godišnje prijave poreza na dobit i godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu.

Praćenje radnih sati i putnih naloga

Potpuna integracija sustava kontrole pristupa i evidencije radnog vremena za različite vrste organizacija. Pouzdana, kvalitetna i učinkovita evidencija radnog vremena važna je za svaku organizaciju koja ima zaposlenike.

Savjetodavni poslovi

 • Kontinuirana telefonska podrška vezana uz financijske, porezne i organizacijske aspekte poslovanja.
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija.
 • Analiza profitabilnosti proizvoda i usluga.
  Izrada proračuna isplativosti ulaganja.
 • Izračun najpovoljnijeg načina provedbe pojedinih pothvata s aspekta porezno dostupnih opcija.
 • Procjena vrijednosti poduzeća.
 • Privremeno upravljanje financijskim i računovodstvenim procesima u poduzećima koja imaju vlastito knjigovodstvo.

Praćenje radnih sati i putnih naloga

Potpuna integracija sustava kontrole pristupa i evidencije radnog vremena za različite vrste organizacija. Pouzdana, kvalitetna i učinkovita evidencija radnog vremena važna je za svaku organizaciju koja ima zaposlenike.

Savjetodavni poslovi

 • Kontinuirana telefonska podrška vezana uz financijske, porezne i organizacijske aspekte poslovanja.
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija.
 • Analiza profitabilnosti proizvoda i usluga.
  Izrada proračuna isplativosti ulaganja.
 • Izračun najpovoljnijeg načina provedbe pojedinih pothvata s aspekta porezno dostupnih opcija.
 • Procjena vrijednosti poduzeća.
 • Privremeno upravljanje financijskim i računovodstvenim procesima u poduzećima koja imaju vlastito knjigovodstvo.

Zatražite informativnu ponudu ili sastanak

Kontaktirajte nas u vezi konkretne ponude skrojene po mjeri vaše tvrtke ili dogovorite sastanak online ili uživo.

Zatražite informativnu ponudu ili sastanak

Kontaktirajte nas u vezi konkretne ponude skrojene po mjeri vaše tvrtke ili dogovorite sastanak online ili uživo.