FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO sa svim analitičkim knjigovodstvima/saldakonti,materijalno, robno,osnovna sredstva, sitni inventar.

IZRADA SVIH POTREBNIH IZVJEŠTAJA za trgovačka društva, udruge, obrtnike i slobodna zanimanja.

POSLOVI LIKVIDATURE I FINANCIJSKE OPERATIVE za sve banke.

BLAGAJNIČKO POSLOVANJE, obračun putnih naloga za tuzemstvo i inozemstvo, obračun plaća, ugovorao djelu, autorskih ugovora i ostalih naknada.

POSLOVNI I POREZNI KONZALTING.